• zive_default
  4.4.2001 | 00:00

  Telefón na jedno pouľitie od Telespree Communications.

  Aj keď Amerika nie je tak vyvinutá v mobilnej komunikácii ako Európa, vo vývoji a výrobe jednorázový telefónov je podstatne ďalej, dnes si predstavíme uľ druhý mobil zostrojený v USA, ktorý je na jedno pouľitie.
 • zive_default
  3.4.2001 | 00:00

  MagCom Millenium

  Opä» si dnes predstavíme nový mobil a nového výrobcu tohto mobilu, ktorý pochádza zo severnej Európy, konkrétne z Nórska. Bude rovnako úspeąný ako Nokia, či Ericsson, ktorí taktieľ pochádzajú zo Severnej Európy?
 • zive_default
  3.4.2001 | 00:00

  Predseda predstavenstva a generálny riaditeµ spoločnosti Nokia Jorma Ollila na výročnom valnom zhrom

  Nokia chce zvýąi» svôj trľný podiel ako v oblasti infraątruktúry, tak v oblasti mobilných telefónov.
 • zive_default
  3.4.2001 | 00:00

  Predaj licencií na 3G opä» odznova?

  Niektoré z európskych firiem, ktoré minulé leto dohromady investovali 190 miliárd USD na prenájom frekvenčného spektra pre prevádzkovanie telekomunikačných sluľieb tretej generácie na starom kontinente, chcú svoje peniaze spä».
 • zive_default
  2.4.2001 | 00:00

  Ericsson R380

  Keďže sa mi dostal do rúk tento unikátny nový telefón od Ericssonu, tak sa vám ho budem snažiť priblížiť. Dlhší čas som sa chystal už na telefón tejto triedy, teda mobil a organizér v jednom a teraz, keď ho už mám, tak vám môžem priblížiť funkcie a vlastnosti tohto telefónu.
 • zive_default
  2.4.2001 | 00:00

  Opatrenia v čase ekonomického poklesu

  Komplexný program zvyąovania efektívnosti by mal od roku 2002 zníľi» náklady spoločnosti Ericsson kaľdoročne o minimálne 20 miliárd SEK
 • zive_default
  1.4.2001 | 00:00

  Vyhlásenie spoločnosti EuroTel Bratislava k prípadu doména www.easy.sk

  V súvislosti s údajmi, zverejnenými na internetovej stránke spoločnosti Easy, s.r.o., ktorá obviňuje spoločnos» EuroTel Baratislava, a.s., z vydierania, povaľujeme za potrebné uvies» niektoré fakty a informácie na pravú mieru
 • zive_default
  1.4.2001 | 00:00

  Tlačová konferencia spoločnosti EuroTel bola naruąená predstaviteµmi spoločnosti EASY s.r.o.

  V piatok 30.03.2001 sa uskutočnila tlačová konferencia, ktorej téma bola naozaj zaujímavá a začiatok tlačovky bol troąku napätý a naruąený pokusom účastni» sa tlačovky jedným z predstaviteµov spoločnosti EASY s.r.o., viac uľ ale v článku ........
 • zive_default
  30.3.2001 | 00:00

  Nokia 6310

  Nová 6310-ka je maąinka určená pre prenos dát a to veµkou rýchlos»ou. Pekný vzhµad, dlhá výdrľ batérie a uľ spomínaný prenos dát veµkou rýchlos»ou, čo viac si manaľéri mohli pria».
 • zive_default
  30.3.2001 | 00:00

  Nokia 8310

  Predpoklady sa pri novej Nokii 8310 potvrdili. Je eąte krająia, eąte ąikovnejąia, eąte extravagantnejąia, eąte a eąte......... jednoducho bombastická.