• zive_default
  22.3.2001 | 00:00

  Spoločnos» Logica posilňuje pozíciu na slovenskom trhu

  Roząírením bratislavskej pobočky podnikla spoločnos» Logica ďaląí významný krok k posilneniu pozície na slovenskom trhu.
 • zive_default
  22.3.2001 | 00:00

  U® STE VIDELI NOVÉ NOKIE 3330, 6310 a 8310???

  Konečne sa zverejnili fotky nových Nokii, ktoré si môľete pozrie» v tomto článku. Ide zatiaµ iba o fotky, podrobný popis jednotlivých telefónov prinesiem čo najskôr.
 • zive_default
  22.3.2001 | 00:00

  LG 600

  S novými výrobcami mobilných telefónov sa to rozbehlo ako na páse. Ako predstavujeme u nás na MobilMánii veµké mnoľstvo nových telefónov, tak predstavuje v súvislosti s tým aj nových výrobcov, ktorí sa snaľia preniknú» na trh a uspie». Dnes si predstavíme novú značku v oblasti mobilov LG a nový telefón nazvaný LG600.
 • zive_default
  22.3.2001 | 00:00

  Hospodárske výsledky ST, a.s. za rok 2000

  Auditované hospodárske výsledky spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., za rok 2000
 • zive_default
  21.3.2001 | 00:00

  Siemens vo Formule 1 – rozhodujúca je komunikácia

  Keď 4. marca v Melbourne odmával ątartér zástavou, Siemens bol na pretekoch zastúpený nielen logami sponzora na oboch monopostoch stajne West McLaren Mercedes, ale aj ako technologický partner tímu.
 • zive_default
  21.3.2001 | 00:00

  Nokia dodá nórskej spoločnosti NetCom ąpičkové rieąenie 3G/UMTS pre pokročilé sluľby mobilného Inter

  Spoločnos» NetCom, vedúci operátor v Nórsku, si vybrala spoločnos» Nokia ako svojho hlavného dodávateµa rádiokomunikačnej prístupovej siete pre svoju sie» 3G/UMTS.
 • zive_default
  21.3.2001 | 00:00

  CeBIT 2001: NTT DoCoMo Inc. predstaví sie» tretej generácie nazvanú FOMA

  CeBIT 2001 je určite udalos»ou roka a to nie len v európskom merítku ale celosvetovom a dokazuje to aj účas» spoločnosti NTT DoCoMo, ktorá predstaví FOMA.
 • zive_default
  21.3.2001 | 00:00

  Motorola V100

  Ako ste si v poslednom čase určite vąimli, stále sa píąe o tom, aké sú krátke správy SMS mezdi mladými µuďmi populárne. Stále sa ich posiela viac a viac a niektorí výrobcovia mobilných telefónov na to reagujú a vytvárajú ąpeciálne modely telefónov ako v tomto prípade Motorola V100, ktorú si dnes priblíľime.
 • zive_default
  20.3.2001 | 00:00

  GSM BANKING OD GLOBTELU A® V PIATICH BANKÁCH

  Zákazníci spoločnosti Globtel môľu od 15. marca 2001 vyuľíva» sluľbu GSM Banking, ktorá im umoľní vykonáva» vybrané bankové operácie v Ąudovej banke, Poątovej banke, Slovenskej sporiteµni, Tatrabanke a vo Vąeobecnej úverovej banke.
 • zive_default
  20.3.2001 | 00:00

  CeBIT 2001: Siemens by mal predstavi» SL25 a S45.

  Výstava CeBIT je udalos»ou a miestom kde väčąina spoločností slávnostne predvádza nové produkty a výnimkou by nemal by» ani Siemens v ktorého stánku by mali by» vidie» nové mobilné telefóny SL25 a S45.