• zive_default
  9.3.2001 | 00:00

  Sendo S200

  Nový low-end od nového výrobcu, zaujímavá kombinácia. Nie je to tak dávno čo som na stránkach MobilMánie predstavoval dovtedy jediný model Sendo D800 a od minulého týľdňa je ponuka spoločnosti Sendo bohatąia o model S200.
 • zive_default
  8.3.2001 | 00:00

  Nokia dodá svoje moderné rieąenia pre siete tretej generácie norskému operátorovi Telenor Mobil

  Jeho zákazníci budú vďaka tejto dodávke môc» pouľíva» najmodernejąie sluľby mobilného Internetu.
 • zive_default
  8.3.2001 | 00:00

  Motorola uzavrela kontrakt so spoločnos»ou Kabel NRW o obnove ąirokopásmovej siete

  Divízia ąirokopásmovej komunikácie spoločnosti dnes zverejnila informáciu, ľe bola vybraná za dodávateµa ąirokopásmových technológií pre obnovu siete spoločnosti Kabel NRW v Nemecku. Spoločnos» Motorola dodá technológiu BK/ąirokopásmového kábla RF a optické komponenty pre trojročnú obnovu. Motorola navyąe obdrľala predbeľnú objednávku na stotisíc multimediálnych terminálnych adaptérov (MTA) pre plánovanú sluľbu Voice over IP (VoIP) spoločnosti Kabel NRW, ktorej ątart sa plánuje na tretí kvartál tohoto roku.
 • zive_default
  8.3.2001 | 00:00

  Finančné správy od ING Bank.

  Spoločnos» Globtel v spolupráci s ING Bank prináąa informácie z oblasti finančníctva a bankovníctva na obrazovky vaąich počítačov pripojených k internetu a na displeje vaąich mobilných telefónov s WAPom.
 • zive_default
  8.3.2001 | 00:00

  Panasonic GD35

  Panasonic bol známy svojim oneskoreným nástupom WAPu vo svojich telefónoch, svoj prvý wap telefón bol model GD93 mobil vyąąej triedy, no po kongrese v Cannes k tomuto modelu pribudol nový low-end GD35.
 • zive_default
  7.3.2001 | 00:00

  OSKAR PONÚKA PLNÝ PLATOBNÝ STYK CEZ BANKOMATY

  Oskar pri príleľitosti svojich prvých narodenín prináąa praktickú sluľbu realizácie platieb cez bankomaty. Oskar sa stal prvým operátorom v Českej republike a jedným z mála na svete, ktorí ponúkajú úplný platobní styk medzi zákazníkom a operátorom 24 hodín denne, a to nielen pre predplatené, ale aj hlavné a doplnkové tarify.
 • zive_default
  7.3.2001 | 00:00

  Nokia predstavila na svetovom kongrese 3GSM v Cannes nové sie»ové rieąenia a M.I.A. platformy

  Spoločnos» Nokia na svetovom kongrese 3GSM v Cannes vo Francúzsku predstavila nový rad produktov a rieąení pre vývoj smerom k sie»am tretej generácie a platformám pre mobilný Internet.
 • zive_default
  7.3.2001 | 00:00

  V hlavných úlohách Angelina Jolie a mobilná komunikácia

  Tomb Raider, ľivý akčný film, je inąpirovaný najúspeąnejąou interaktívnou postavou v histórii videohier – Larou Croft. ©pičkové technológie mobilnej komunikácie spoločnosti Ericsson budú pomáha» Lare zachraňova» svet. Ako ąokujúca cyber-hrdinka sa predstaví drľiteµka ceny Akadémie Angelina Jolie
 • zive_default
  7.3.2001 | 00:00

  SAGEM MW3020

  Spoločnos» Sagem opä» potvrdzuje, ľe nestráca dych za poprednými výrobcami mobilných telefónov. Pred nedávnom predstavil nový model mobilného telefónu MW3020.
 • zive_default
  6.3.2001 | 00:00

  Mitsubishi MT401

  Low-end telefón MT401 od Mitsubishi, ktorý osloví hlavne menej náročných telefonistov. Tých čo nepotrebujú zbytočne veµa funkcii a radąej uąetria voµajakú tú korunku za mobilný telefón.