• zive_default
  15.2.2001 | 00:00

  S novou kolektívnou zmluvou k vyąąej efektivite v ST, a.s.

  Podniková kolektívna zmluva medzi Slovenskými telekomunikáciami, a.s. a odborovými zväzmi bola podpísaná v rekordne krátkom čase dňa 15.12.2000. Nároky jednotlivým zamestnancom, ktoré zo zmluvy vyplývajú, nadobudnú účinnos» od 1. 1. 2001.
 • zive_default
  15.2.2001 | 00:00

  Webttis technologies pracuje pre HP.

  HP a Webttis podpísali zmluvu na zostrojenie ąpeciálnej WAP stránky, ktorá bude určená predovąetkým zákazníkom a partnerom spoločnosti HP (Hewlett-Packard).
 • zive_default
  14.2.2001 | 00:00

  Nokia dokončila akvizíciu spoločnosti Ramp Networks

  Ďaląie posilnenie portfólia produktov pre zabezpečenie IP sietí o zabezpečovacie rieąenia pre menąie kancelárie
 • zive_default
  14.2.2001 | 00:00

  Siemens vybuduje pre indonézskeho mobilného operátora PT Telkom sie» GSM za viac ako 65 mil. eur

  Divízia Information and Communication Mobile (IC Mobile) získala od najväčąieho indonézskeho prevádzkovateµa mobilnej komunikácie PT Telkom objednávku na výstavbu siete GSM na území Indonézie. Hodnota kontraktu pritom prekročí 65 mil. eur.
 • zive_default
  14.2.2001 | 00:00

  Čo v Nokia Clube? (2.čas»)

  V dneąnej časti si povieme ako prostredníctvom Nokia Clubu zmeníte na svojej Nokii logo operátora alebo logo skupiny volajúcich bez zbytočných preąvihov.
 • zive_default
  13.2.2001 | 00:00

  Valentínska správa z Nokia Clubu.

  Je tu deň svätého Valentína, tak prečo neposla» ąpeciálnu správu svojim priateµom a svojim milovaným a da» im najavo, ľe na nich myslite?
 • zive_default
  13.2.2001 | 00:00

  Slovenské telekomunikácie pripravujú zmenu smerových čísel

  Od 1. júla 2001 budú Slovenské telekomunikácie, a. s., meni» na celom území Slovenska národné cieµové kódy, vąeobecne známe ako smerové čísla.
 • zive_default
  13.2.2001 | 00:00

  Siemens hlavným dodávateµom siete UMTS pre portugalskú spoločnos» TMN

  Najväčąí portugalský prevádzkovateµ siete mobilnej komunikácie Mobilfunkanbieter Telecomunicações Móviles Nacionais (TMN) si vybral spoločnos» Siemens za výhradného dodávateµa novej technológie tretej generácie (3G) UMTS.
 • zive_default
  13.2.2001 | 00:00

  Ako do Nokia Clubu? (1.čas»)

  V tejto krátkej sérii článkov by som sa rád venoval Nokia Clubu SK, pretoľe podµa otázok smerujúcich na mňa vám nie je celkom jasné o čo tam presne ide. Článok bude ladený v ątýle vaąa otázka, nasledovne na to moja vyčerpávajúca odpoveď. Dúfam, ľe vám poradím ako efektívne tieto stránky vyuľíva» a nie na nich zbytočne blúdi».
 • zive_default
  13.2.2001 | 00:00

  VALENTÍNSKE SMS SPRÁVY S GLOBTELOM

  Spoločnos» Globtel pripravila pre svojich zákazníkov ąpeciálnu valentínsku akciu. Počas sviatku svätého Valentína, ktorý pripadá na 14. februára, bude cena za kaľdú odoslanú krátku textovú správu zníľená na 50 halierov s DPH.