• zive_default
  4.1.2001 | 00:00

  Ako je to na Slovensku s licenciami na FWA a bude tretí operátor GSM?

  Konkurz na predaj licencii FWA bude na Slovensku pravdepodobne vypísaný začiatkom roku 2001.
 • zive_default
  3.1.2001 | 00:00

  Nokia 9110i

  Dnes si predstavíme krabičku v ktorej je skombinované PDA a mobilný telefón. Upozorňujem vás, ľe ide o recenziu Communicatoru a to musíte uzna», ľe sa na pár riadkoch nedá a preto sa nezµaknite dĺľky tejto recenzie.
 • zive_default
  3.1.2001 | 00:00

  Tramtararáá a máme tu vyhlásenie výsledkov o Mobil roku 2000.

  Ak ste netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov, či uľ o Mobil roku 2000, alebo na vyhlásenie ví»azov o vecné ceny je to tu !!!
 • zive_default
  2.1.2001 | 00:00

  Rusko je rajom pre telefónne pirátstvo.

  V Rusku sa mafia uľ nezaoberá zabíjaním a podobnými málo ziskovými kąeftmi, ale miestna mafia sa začala ąpecializova» na „klonovanie“ telefónnych čísiel.
 • zive_default
  2.1.2001 | 00:00

  Ako premeni» Nokiu 9110 na Nokiu 9110i, alebo WAP na Nokii 9110

  Od spoločnosti Nokia som dostal celkom milú povinnos», nauči» vás prerobi» Nokiu 9110 na Nokiu 9110i. V tomto článku nájdete presný postup ako na to a čo vąetko k tomu potrebujete.
 • zive_default
  1.1.2001 | 00:00

  Callhunter - Nahrajte si svoje telefónne hovory.

  Spoločnos» CIT, spol. s r.o., výrobca hlasových systémov PBX Office voice wave® drľiteµ ocenenia CZECH MADE a Kryątálového disku z veµtrhu INVEX–COMPUTER 1999 predstavil svoj nový produkt Callhunter. Zároveň otvára vlastný internetový obchod, v rámci svojej novej stratégie e-commerce, kde ponúka Callhunter k on-line kúpe.
 • zive_default
  31.12.2000 | 00:00

  Vlastný elektronický obchod zadarmo – MôjObchod

  Od začiatku decembra je slovenský internet bohatąí o ďaląiu, v súčasnosti vcelku zaujímavú sluľbu, MôjObchod. Jedná sa o nový produkt, ktorý umoľňuje zriadenie a prevádzkovanie vlastného elektronického obchodu úplne zadarmo.
 • zive_default
  30.12.2000 | 00:00

  Globálne adresárové sluľby na internete:Siemens si chce s DirX Meta Directory upevni» vedúcu pozíciu

  Divízia Informačné a komunikačné siete (ICN) koncernu Siemens ohlásila novú verziu produktov DirX Meta Directory. Na pozadí rozvoja globálnych sietí a prechodu na mobilný obchod sú adresárové sluľby ("directories") ako DirX Meta Directory nepostrádateµnými prvkami sietí. Tak ako internetový protokol (IP) kontroluje prenos dát v sieti, adresárové sluľby sú zodpovedné za správu a prístup k údajom o uľívateµoch a aplikáciách v sieti. S novou verziou DirX Meta Directory chce Siemens posilni» svoj vedúci – ątvrtinový podiel na svetovom trhu meta directories.
 • zive_default
  29.12.2000 | 00:00

  Sendo D800 (Preview)

  Najµahąí mobilný telefón je na svete a to od úplne neznámeho výrobcu mobilných telefónov, ktorý si hovorí Sendo.
 • zive_default
  29.12.2000 | 00:00

  Sendo D800