• zive_default
  20.12.2000 | 00:00

  Strategické Partnerstvo

  Symbolický vstup" Deutsche Telekomu do Slovenských telekomunikácií sa uskutočnil v znamení optimistických úsmevov najvyąąích predstaviteµov.
 • zive_default
  20.12.2000 | 00:00

  Opä» si klademie otázku: "Sú ąkodlivé alebo nie?"

  Nový výskum prináąa viac faktov o mobilných telefónoch.
 • zive_default
  19.12.2000 | 00:00

  DARČEK POD STROMČEK OD GLOBTELU, alebo ako vola» v rámci siete Globtel 24.12.2000 zadarmo.

  Pred koncom roku 2000, ktorý sa niesol v znamení starostlivosti o zákazníka, sa spoločnos» Globtel rozhodla prinies» svojim zákazníkom vianočný darček - telefonovanie zadarmo.
 • zive_default
  19.12.2000 | 00:00

  Najlepąie WAP projekty

  WAP forum ocenilo ątyri najlepąie projekty na slávnostnom vyhlásení nazvanom „WAP awards 2000“, ktoré sa konalo v ąpanielskej Seville.
 • zive_default
  19.12.2000 | 00:00

  Nokia 8250 (Preview)

  Nie je tomu tak dávno, čo som na stránkach MobilMánie priniesol preview novej Nokie 9210 a dnes mám opä» tú milú povinnos» a predstavi» vám nový model nazvaný Nokia 8250.
 • zive_default
  18.12.2000 | 00:00

  Ericsson T28s

  O Ericssone T 28 sa toho pred časom veµmi veµa hovorilo, lebo to je telefón, ktorý bol naozaj na ąpičke, či uľ svojou veµkos»ou, hmotnos»ou alebo dizajnom. Predsa koho by nezaujala reklamná kampaň od firmy Ericsson s mimozemą»anmi v hlavnej úlohe, kde sa veµmi vyzdvihovala práve tá „inteligencia, veµkos» a dizajn“ a to konkrétne slovami „malý, chutný, inteligentný“. Keď uľ sme si pripomenuli o čo to vlastne ide, tak by sme sa mohli pozrie» na funkcie a vymoľenosti tohto telefónu.
 • zive_default
  18.12.2000 | 00:00

  Porovnanie dotovaných telefónov v decembri.

  Ak eąte stále neviete ktorému operátorovi sa upísa» na dva rôčky, radi vám pomôľeme dneąným prehµadom.
 • zive_default
  17.12.2000 | 00:00

  Fujitsu Siemens predáva ako prvý v Európe počítače s procesorom Pentium 4

  SCENIC L, CELSIUS 460, SCALEO a SILVERLINE s novou generáciou procesorov
 • zive_default
  16.12.2000 | 00:00

  Siemens, s.r.o. v uplynulom obchodnom roku s takmer 57% nárastom nových objednávok

  Spoločnos» Siemens, s.r.o. dosiahla v uplynulom obchodnom 1999/2000, ktorý sa skončil 30. septembra 2000, obrat na úrovni 2,1 mld. Sk.
 • zive_default
  15.12.2000 | 00:00

  Lucent Technologies bude v Nemecku dodáva» siete UMTS pre sluľby tretej generácie

  Spoločnos» mobilných sluľieb Telefonica Móviles, dcérska firma ąpanielskej korporácie Telefonica S. A., si vybrala Lucent Technologies ako jedného z dodávateµov siete Universal Mobile Telecommunications Services (UMTS) pre sluľby tretej generácie, ktoré chce v Nemecku poskytova» prostredníctvom konzorcia s fínskym operátorom Sonera. Celkový objem dohody o dodávkach produktov a sluľieb dosiahne aľ 900 miliónov eur (skoro 800 miliónov USD).