• zive_default
  5.3.2001 | 00:00

  T29sc

  Spoločnos» Ericsson predstavila mobilný telefón T29, určený pre ázijské trhy - spočiatku Hongkong, Taiwan, Indonéziu, Singapur, Malajziu, Vietnam a Filipíny.
 • zive_default
  5.3.2001 | 00:00

  Informácie z konferencie Vyąąia Forma Komunikácie 2001.

  Dňa 22.2.2001 sa konala konferencia Vyąąia Forma Komunikácie a samozrejme, ľe som na nej nemohol chýba» aby som vám priniesol informácie, ktoré tam odzneli.
 • zive_default
  5.3.2001 | 00:00

  Easy BONUS aľ do konca roka

  EuroTel Bratislava na shortliste Ceny Asociácie GSM 2001 v kategórii Najinovatínejąia zákaznícka sluľba GSM
 • zive_default
  4.3.2001 | 00:00

  Rozhodný krok smerom k liberalizácii trhu s elektrinou

  Spoločnos» Logica pomáha energetickým závodom efektívnejąie spravova» aktíva
 • zive_default
  4.3.2001 | 00:00

  Compaq a Cisco budú spoločne poskytova» telefónne rieąenia zaloľené na IP

  Telefónne rieąenia zaloľené na internetovom protokole zvyąujú produktivitu, zniľujú náklady a zlepąujú komunikáciu vo veµkých podnikoch.
 • zive_default
  3.3.2001 | 00:00

  ZA VEDOMOSTI DO CANNES

  Ví»az sú»aľe Cena EuroTelu 2000 cestuje na konferenciu GSM 2001
 • zive_default
  3.3.2001 | 00:00

  Ericsson, Motorola a Siemens spoločne.

  Ericsson, Motorola a Siemens pripravujú priemyselnú iniciatívu zameranú na vývoj univerzálnej platformy pre mobilné hry.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  U® ROK MÔ®E MA« MOBILNÝ TELEFÓN KA®DÝ

  Oskar - najnovąia sie» mobilných telekomunikačných sluľieb v Českej republike a jeden z najrýchlejąie sa rozvíjajúcich tretích mobilných operátorov v Európe, oslávi 1. marca svoje 1. narodeniny. Oskar, ktorý presne pred rokom zahájil komerčnú prevádzku svojej siete, priniesol na český trh mobilných komunikácii zásadnú zmenu – z mobilného telefónu učinil spotrebný tovar dostupný kaľdému, kaľdý deň.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  NOVINKY OSKAROVHO WAPu

  Oskarov WAP ponúka nové aplikácie z oblasti zábavy, spravodajstva a sluľieb. Oskar, ktorý ako jediný z operátorov umoľňuje plnú personalizáciu – teda zostavi» si vlastné menu zo vąetkých ponúkaných wapových stránok podµa individuálnej chuti uľívateµa, roząiruje svoju ponuku o nové atraktívne adresy.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  Nechajte sa inąpirova»

  Oblas» mobilných telefónov koncernu Siemens (Siemens Mobile Phones) ątartuje kampaň na podporu značky za 80 mil. eur